14 август 2010

Пак към Ода за пръднята

Пърдете братя без стеснение
несе измъчвайте при зор.
Защо ви е ограничение
там гдето нужен е простор.

Ода за пръднята

Пърдете братя без стеснение,
не се измъчвайте от зор.
Защо е туй ограничение,
Където нужен е простор…?


flagcounter

Flag Counter

Как ме открихте: