23 март 2011

Колкото евреи, толкова и мнения...

Моисей казал: Всичко е от Бога,
Соломон казал: Всичко е от ума,
Исус казал: Всичко е от сърцето,
Маркс казал: Всичко е потребностите,
Фройд казал: Всичко е от секса,
Айнщайн казал: Всичко е относително..

Колкото евреи, толкова и мнения...


flagcounter

Flag Counter

Как ме открихте: