02 февруари 2011

Характеристика на вълнението


0 бала 0м. Огледално гладка повърхност Няма вълнение.


1 бал 0,1-0,25м. Набръчкана повърхност.Появяват се малки гребени на вълни. Слабо вълнение.


2 бала 0,25-0,75м. Малките гребени на вълните започват да се пречупват.Пяната е стъкловидна. Умерено вълнение.3 бала 0,75-1,25м. Добре забележими малки вълни. Гребените на някои от тях се пречупват и образуват на места кълбеста пяна /зайчета/. Значително вълнение.


4 бала 1,25-2,0м. Вълните придобиват добре изразена форма и навсякъде се образуват „зайчета”. Значително вълнение.


5 бала 2,0-3,5м. Появяват се гребени с голяма височина и разпенени върхове с големи площи.Вятърът откъсва пяна от гребените на вълните. Силно вълнение.


6 бала 3,5-6,0м. Гребените очертават дълги валове на ветрови вълни.Откъснатата от гребените пяна се разстила на ивици по склоновете на вълните. Силно вълнение


7 бала 6,0-8,5м. Дълги ивици от пяна покриват склоновете на вълните,като на места се сливат и достигат подножията им. Много силно вълнение.


8 бала 8,5-11,0м. Пяната покрива склоновете на вълните с широки,плътни сливащи се линии, от което морската повърхност става бяла и само в падините на вълните има свободни от пяна места. Много силно вълнение

9 бала 11,0 и повече м.
Морската повърхност е покрита с плътен слой пяна.Въздуха е примесен с воден прах и пръски. Видимостта е намалена значително. Изключително вълнение.


Източник: http://www.vodnazona.com/index.php?etc=content&act=view&id=184

още информация тук 

Няма коментари:

flagcounter

Flag Counter

Как ме открихте: